מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2021 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 14 יחידות 3, 6, 7 ו 8 במתחם התחנה בתל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2021 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 14 יחידות 3, 6, 7 ו 8 במתחם התחנה בתל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2021 - להענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים 8 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2021 - להענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים 8 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 5 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 5 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 19/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 15 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 19/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 15 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס 37/2021- הענקת זכות שימוש במבנה מס M33 במרינה תל אביב

מכרז פומבי מס 37/2021- הענקת זכות שימוש במבנה מס M33 במרינה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 36/2021 - הענקת זכות שימוש במבנה מס M28 במרינה תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 36/2021 - הענקת זכות שימוש במבנה מס M28 במרינה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 30-2021 מנהלי פרויקטים בהיקפים גדולים

מכרז 30-2021 מנהלי פרויקטים בהיקפים גדולים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 27/2021

מכרז פומבי מס' 27/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי בקרת חשבונות וייעוץ הנדסי

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 25/2021

מכרז פומבי מס' 25/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים בהיקפים קטנים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים של עבודות בתחום הימי

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז

מכרז פנימי למנהל/ת אגף תפעול ומ"מ מנהל נמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2021 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ14 לבית קפה בכיכר קדומים 10 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 23/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2021 להענקת זכות שימוש במבנה 21 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 22/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 22/2021 להענקת זכות שימוש במבנה 22 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 7/02021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 7/2021 לשימוש ביחידות מספר 3,4 ו-5 במבנה מס' 16 בפארק התחנה תל אביב מכר

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרכז מס' 21/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 21/2021 להענקת זכות שימוש במבנה 11.1 בפארק התחנה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו-שלבי מס' 13/2021

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 13/2021 לביצוע עבודות בינוי של הקמת המרכז הקהילתי לספורט ימי עממי ועבודות פיתוח במתחם הדולפינריום בתל-אביב־יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מס' 16/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 16/2021 להענקת זכות שימוש במבנה ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מס' 12/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2021 לביצוע עבודות בינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש באזור כיכר האופרה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות

בדיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
Uncategorized
מס' 11/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2021 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 26 יחידה מס' 1 במתחם צפון הנמל בתל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מס' 10/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 10/2021 להענקת זכות לשימוש במבנה ביריד המזרח בנמל תל אביב מבנה 18 יח' 3

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מס' 09/2021

מכרז פומבי דו מס' 09/2021 שלבי להענקת זכות לשימוש במבנה ביריד המזרח בנמל תל אביב מבנה 18 יח' 2

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מס' 08/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 08/2021 להענקת זכות לשימוש במבנה ביריד המזרח בנמל תל אביב מבנה 18 יח' 1

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
06/2021

מכרז פומבי דו שלבי לביצוע עבודות שיקום הקיר הדרומי במעגנת נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
5/2021

מכרז פומבי דו שלבי להענקת זכויות להצבת מכונות לממכר מגבות ממותגות לאורך רצועת החוף של תל-אביב־יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
3/2021

מכרז פומבי דו שלבי לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים בנמל תל- אביב ויריח המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
4/2021

מכרז פומבי דו שלבי להענקת שימוש במבנה מס' 28 יחידות D1, D2 ו-D3 במתחם צפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2021 להפעלת אטרקציה לילדים בשטח הפתוח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 39/2020

מכרז פומבי להענקת זכות שימוש במבנה 8 יחידה 19 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 38/2020

מכרז פומבי להענקת זכות שימוש במבנה 26 יחידה 1 צפון הנמל

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 37/2020

מכרז פומבי לאיתור קבלן לביצוע עבודות פירוק, אספקה וחידוש משטח דק בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס 36/2020

מכרז פומבי דו שלבי מבנה 28 בצפון הנמל

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז דו שלבי מס' 35/2020

מכרז פומבי דו שלבי במבנה 20 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו מס 34-2020

מכרז פומבי דו שלבי במבנה 16 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז דו שלבי מס' 29/2020

מכרז לאיתור קבלני מסגרת למתן שירותי אחזקה למערכות חשמל ותאורה בנמל תל-אביב ויריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז מס' 28/2020

גלריה OJ4 רחוב הצורפים 29 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מס' מכרז 18/2020

מכרז להצבת לוקרים לאחסנת חפצים אישיים בחופי תל-אביב־יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 27/2020

מבנה 1 יח' 9 יריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2020

מבנה 1 יח' 4-8, 20-23 יריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 24/2020

מבנה 21 יח' 16-19 בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
21/2020

הפעלת מבנה בצפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
20/2020

מבנה 1 יח' 12 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
17/2020

מבנה 1 יח 2 ו 6 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
16/2020

מבנה 1 יח 3 ו 7 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
10/2020

מבנה 1 יח 1,4,5 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
02/2020

נכס בסמטת הצורפים 1 ביפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
הסכם עם חברת סיטי פלטון בע"מ

הודעה בדבר הארכת הסכם

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
04/2020

הפעלת חדר בקרה בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
12/2020

נכס ברציף העליה השניה ביפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
11/2020

נכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
03/2020

מבנה 11 יח' 10 ו 11 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
06/2020

מבנה 27 יח' 3E בצפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
07/2020

מבנה 10 יח' 1 ו 2 בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
08/2020

בחירת מפיק להפקת הופעות מוזיקליות בנמל תל אביב בקיץ 2020

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
5/2020

ביצוע ניטור אקולוגי ימי

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
כוונה להתקשר עם ספק יחיד

כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
01/2020

תפעול פרויקטים ביפו העתיקה 01/2020

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז

אירוע סייל תל אביב 2020

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
28/2019

מכונות לממכר מגבות בחופים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
26/2019

אספקת גז לעסקים בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
40/2019

ייעוץ בתחום האינטרנט

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
38/2019

הפעלת מבנה 21 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
כוונה להתקשר עם ספק יחיד

כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
34/2019

נכס בכיכר קדומים 15 ביפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
23/2019

מבנה 20 יח' 1 ו- 4 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
23/2019

מבנה 20 יח' 5,3,2 ו-6 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
28/2019

שירותי ייעוץ בתחום הביטוח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
33/2019

הפעלת מבנה בטיילת

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
29/2019

הפעלת מבנה 3 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
30/2019

הפעלת מבנה 2 יח' 1 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
2/2019

הפעלת מבנה 13 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
32/2019

מיזם חדשנות ימית בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
שוברי גלים משוקעים

שוברי גלים משוקעים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 27/2019

מבנה במזל דגים 15 ביפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

התקשרות עם ספק יחיד

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי 20/2019

איתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות מערכות תשתית, סלילה ופיתוח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2019

הענקת זכות שימוש להפעלה וניהול של מבנה מס' 3 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 14/2019

הענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
Uncategorized
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס 2020/11

נכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז דו פומבי שלבי מס 11/2020

גלריה מספר 18 ברציף העלייה השנייה בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
08/2020

בחירת מפיק להפקת הופעות מוזיקליות בנמל תל אביב בקיץ 2020

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז