מכרז מס' 20/2024 בקשר למבנה 39 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

מכרז מס' 20/2024 בקשר למבנה 39 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 17/2024 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 19 קומת הגלריה בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 17/2024 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 19 קומת הגלריה בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' מכרז 14/2024-נכס JP18 במחסן 2 בנמל יפו.

מכרז פומבי דו שלבי מס' מכרז 14/2024-נכס JP18 במחסן 2 בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
מכרז פומבי 8/2024, לאיתור יועץ תוכן ואסטרטגיה אמנותי, מנהל רזידנסי וקהילת אמנים - החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ.

מכרז פומבי 8/2024, לאיתור יועץ תוכן ואסטרטגיה אמנותי, מנהל רזידנסי וקהילת אמנים - החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז 9/2024 - להפעלה וניהול של נכס 16OJ בכיכר קדומים 3 ביפו העתיקה

מכרז 9/2024 - להפעלה וניהול של נכס 16OJ בכיכר קדומים 3 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז 5/2024 להפעלה וניהול של גג מבנה חוף הילטון.

מכרז 5/2024 להפעלה וניהול של גג מבנה חוף הילטון.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מכרז 7-2024- פסטיבל חוצות נמל תא

מכרז 7-2024- פסטיבל חוצות נמל תא

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 10-2024- מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

מכרז 10-2024- מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מכרז 11-2024- מבנה 25 יחידות 9, E1, F1, F2, F3 צפון הנמל

מכרז 11-2024- מבנה 25 יחידות 9, E1, F1, F2, F3 צפון הנמל

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מכרז 12-2024- מבנה 8 יחידה 19 נמל אביב

מכרז 12-2024- מבנה 8 יחידה 19 נמל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 1-2024- עמדות טעינה לרכבים חשמליים קבוצת אתרים

מכרז פומבי דו שלבי 1-2024- עמדות טעינה לרכבים חשמליים קבוצת אתרים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 מבנה 1 יח' 3 נמל תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 מבנה 1 יח' 3 נמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מכרז פומבי דו שלבי מס' 2/2024 מבנה 1 יח' 1 נמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 2/2024 מבנה 1 יח' 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מכרז 77/2023 בקשר למבנה 25 יח' E4 בצפון הנמל.

מכרז 77/2023 בקשר למבנה 25 יח' E4 בצפון הנמל.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 76/2023 בקשר למבנה 43 יח' 17-18 ביריד המזרח.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 76/2023 בקשר למבנה 43 יח' 17-18 ביריד המזרח.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
מכרז פומבי דו שלבי מס' 72/2023 להענקת זכות שימוש במבנה המצוי במרינה תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 72/2023 להענקת זכות שימוש במבנה המצוי במרינה תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
מכרז פומבי דו שלבי מס' 75/2023 להענקת זכות שימוש במבנה 29 ביריד המזרח בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 75/2023 להענקת זכות שימוש במבנה 29 ביריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
הליך מס' 60/2023 - הזמנה להיכלל במאגר יועצים לשירותים משפטיים

הליך מס' 60/2023 - הזמנה להיכלל במאגר יועצים לשירותים משפטיים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי מס' 49/2023 לשימוש בנכס 49 OJ בנתיב המזלות 18 ביפו העתיקה

מכרז פומבי מס' 49/2023 לשימוש בנכס 49 OJ בנתיב המזלות 18 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 54/2023 לניהול והפעלה של תחנת הדלק במתחם גן לונדון.

מכרז מס' 54/2023 לניהול והפעלה של תחנת הדלק במתחם גן לונדון.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
מכרז פומבי דו-שלבי מס' 35/2023 הפעלת בית אוכל במבנה בחוף "המערבי" בתל אביב-יפו

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 35/2023 הפעלת בית אוכל במבנה בחוף "המערבי" בתל אביב-יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי 67/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 4 נמל תל אביב

מכרז פומבי 67/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 4 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי 66/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 3 נמל תל אביב

מכרז פומבי 66/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 3 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי 65/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 2 נמל תל אביב

מכרז פומבי 65/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 2 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי 64/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

מכרז פומבי 64/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מכרז 68/2023 שימוש במבנה 34 יח' 10 ביריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 68/2023 שימוש במבנה 34 יח' 10 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
מכרז פומבי דו שלבי מס' 62/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 25 יחידה E2 במתחם צפון נמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 62/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 25 יחידה E2 במתחם צפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מכרז פומבי דו שלבי מס' 61/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 33 יחידה 1 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 61/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 33 יחידה 1 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז מס' 59/2023 בקשר למבנה מס' 45 יח' 1 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

מכרז מס' 59/2023 בקשר למבנה מס' 45 יח' 1 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מכרז 58/2023 בקשר למבנה מס' 30 יח' 2-3 ביריד המזרח.

מכרז 58/2023 בקשר למבנה מס' 30 יח' 2-3 ביריד המזרח.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז מכרז פומבי מס' 36/2023 לאיתור מבטח לחברת אתרים וחברות הבנות שלה.

מכרז מכרז פומבי מס' 36/2023 לאיתור מבטח לחברת אתרים וחברות הבנות שלה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי מס' מכרז 50/2023-נכס JP24 במחסן 2 בנמל יפו (חנות נוחות)

מכרז פומבי דו שלבי מס' מכרז 50/2023-נכס JP24 במחסן 2 בנמל יפו (חנות נוחות)

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מכרז פומבי דו שלבי מס' 48/2023-להפעלה וניהול נכס JP27 במבנה מס' 3 בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 48/2023-להפעלה וניהול נכס JP27 במבנה מס' 3 בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מכרז מס' 40/2023 בקשר לנכס 17JP מחסן 2 בנמל יפו.

מכרז מס' 40/2023 בקשר לנכס 17JP מחסן 2 בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מכרז מס' 47/2023 בקשר למבנה 15 יח' 2 בפארק התחנה.

מכרז מס' 47/2023 בקשר למבנה 15 יח' 2 בפארק התחנה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז 46/2023 בקשר למבנה 41 יח' 2 ביריד המזרח

מכרז 46/2023 בקשר למבנה 41 יח' 2 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז 45/2023 בקשר למבנה 41 יח' 1 ביריד המזרח

מכרז 45/2023 בקשר למבנה 41 יח' 1 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו-שלבי מס' 30/2023 לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ מבנים בקבוצת אתרים.

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 30/2023 לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ מבנים בקבוצת אתרים.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2023-לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ שוטפות ביפו העתיקה.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2023-לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ שוטפות ביפו העתיקה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז 44/2023 מבנה 43 יח' 17-18 יריד המזרח

מכרז 44/2023 מבנה 43 יח' 17-18 יריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז 43/2023 מבנה 43 יח' 15-16 יריד המזרח

מכרז 43/2023 מבנה 43 יח' 15-16 יריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז 32/2023 למתן שירותי ניקיון עבור קבוצת אתרים.

מכרז 32/2023 למתן שירותי ניקיון עבור קבוצת אתרים.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז 34/2023 להפעלת בית אוכל במרכז לספורט ימי בחוף הדולפינריום

מכרז 34/2023 להפעלת בית אוכל במרכז לספורט ימי בחוף הדולפינריום

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2023 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ44 בכיכר קדומים 16 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2023 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ44 בכיכר קדומים 16 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
מכרז 37/2023 מבנה 9 יחידה 3 בנמל תל אביב

מכרז 37/2023 מבנה 9 יחידה 3 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מכרז פומבי דו שלבי מס' 33/2023 בקשר למבנה 30 יח' 2 ו 3 ביריד המזרח בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 33/2023 בקשר למבנה 30 יח' 2 ו 3 ביריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023/28 - לתכנון, הקמה ואחזקה תאורת מיכלי הדלק ברידינג

מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023/28 - לתכנון, הקמה ואחזקה תאורת מיכלי הדלק ברידינג

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מכרז 29/2023 לאיתור מפיק להפקת אירועי שישי לייב בנמל יפו.

מכרז 29/2023 לאיתור מפיק להפקת אירועי שישי לייב בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מכרז מס' 26/2023 להענקת זכות שימוש בחלק ממבנה מס' 1 בנמל יפו.

מכרז מס' 26/2023 להענקת זכות שימוש בחלק ממבנה מס' 1 בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו

מכרז 27/2023 לרכישת כלי שייט לשימוש החברה במרינה ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
מכרז פומבי מס' 24/2023 לביצוע עבודות שיקום והסרת סכנה במבנה חרב בסמטת מזל גדי ביפו העתיקה.

מכרז פומבי מס' 24/2023 לביצוע עבודות שיקום והסרת סכנה במבנה חרב בסמטת מזל גדי ביפו העתיקה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2023 נכס 18oj בכיכר קדומים 9 יפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2023 נכס 18oj בכיכר קדומים 9 יפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 25/2023 לביצוע עבודות אחזקה ותשתית חשמל ותאורה ביפו העתיקה

מכרז מס' 25/2023 לביצוע עבודות אחזקה ותשתית חשמל ותאורה ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז 17/2023 בקשר לנכס מס' OJ2+6+7 בכיכר קדומים 9 ביפו העתיקה.

מכרז 17/2023 בקשר לנכס מס' OJ2+6+7 בכיכר קדומים 9 ביפו העתיקה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 21/2023 להפקת אירוע הקיץ המרכזי בנמל תל אביב.

מכרז מס' 21/2023 להפקת אירוע הקיץ המרכזי בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
Uncategorized, נמל תל אביב
מכרז מס' 16/2023 - נכס oj32 במזל דגים 5 יפו העתיקה

מכרז מס' 16/2023 - נכס oj32 במזל דגים 5 יפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 15/2023 - נכס oj5 במזל דגים 15 יפו העתיקה

מכרז מס' 15/2023 - נכס oj5 במזל דגים 15 יפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 11/2023 - נכס oj10 ברציף העלייה השנייה 18 ביפו העתיקה/נמל יפו.

מכרז מס' 11/2023 - נכס oj10 ברציף העלייה השנייה 18 ביפו העתיקה/נמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה, נמל יפו
קובץ המכרז

מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2023 בקשר למבנה 58M במרינה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 20/2023 רכישת עגורן לנמל יפו

מכרז פומבי מס' 20/2023 רכישת עגורן לנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
מכרז 9/2023 מבנה 9 יחידה 6.

מכרז 9/2023 מבנה 9 יחידה 6.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 8/2023 מבנה 9 יחידה 5.

מכרז 8/2023 מבנה 9 יחידה 5.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 7/2023 מבנה 9 יחידה 4.

מכרז 7/2023 מבנה 9 יחידה 4.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 6/2023 מבנה 9 יחידה 3.

מכרז 6/2023 מבנה 9 יחידה 3.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 5/2023 מבנה 9 יחידה 2.

מכרז 5/2023 מבנה 9 יחידה 2.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 4/2023 מבנה 9 יחידה 1.

מכרז 4/2023 מבנה 9 יחידה 1.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז מס' 14/2023 – הענקת זכות שימוש בנכס oj46 במזל אריה 20 יפו העתיקה

מכרז מס' 14/2023 – הענקת זכות שימוש בנכס oj46 במזל אריה 20 יפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 10/2023 – הענקת זכות שימוש בנכס oj9 מזל קשת 4 יפו העתיקה

מכרז מס' 10/2023 – הענקת זכות שימוש בנכס oj9 מזל קשת 4 יפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2023 למתן זכות שימוש במבנה 19 יח' 10 ו 11 בנמל תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2023 למתן זכות שימוש במבנה 19 יח' 10 ו 11 בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 59/2022 להענקת זכות שימוש בנכס 16JP במבנה מס' 2 בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 59/2022 להענקת זכות שימוש בנכס 16JP במבנה מס' 2 בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מכרז 58/2022 מבנה 42 יח' 1-3 ביריד המזרח בנמל ת"א לפרסום.

מכרז 58/2022 מבנה 42 יח' 1-3 ביריד המזרח בנמל ת"א לפרסום.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 57/2022 לביצוע עבודות שיקום/ שיפוץ קיר הים המערבי בנמל תל-אביב

מכרז פומבי מס' 57/2022 לביצוע עבודות שיקום/ שיפוץ קיר הים המערבי בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 56/2022 יחידות m1-23-36-37-47

מכרז פומבי דו שלבי מס' 56/2022 יחידות M1-23-36-37-47

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 55/2022 - הענקת זכות שימוש במבנה מס M58 במרינה תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 55/2022 - הענקת זכות שימוש במבנה מס M58 במרינה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו-שלבי מס' 46/2022 לתכנון הפקה והקמה של פרויקט "שביל העלייה-יפו שער העליות לישראל".

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 46/2022 לתכנון הפקה והקמה של פרויקט "שביל העלייה-יפו שער העליות לישראל".

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרחב יפו
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 50/2022 הקמת באר הפקה בריכת גורדון.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 50/2022 הקמת באר הפקה בריכת גורדון.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 53/2022 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 53/2022 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 47/2022 למתן זכות שימוש בנכס מס' 33OJ במזל דגים 5 ביפו העתיקה

מכרז פומבי מס' 47/2022 למתן זכות שימוש בנכס מס' 33OJ במזל דגים 5 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 54/2022 לניהול התוכן וההפעלה של מחסן מס' 3 בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 54/2022 לניהול התוכן וההפעלה של מחסן מס' 3 בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
הליך 38/2022 להציע הצעות בקיום מיזמי חדשנות בתחומי רצועת החוף, המרחב הימי העירוני והכלכלה הכחולה.

הליך 38/2022 להציע הצעות בקיום מיזמי חדשנות בתחומי רצועת החוף, המרחב הימי העירוני והכלכלה הכחולה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 52/2022 מבנה 42 יח' 10, 11 ביריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 52/2022 מבנה 42 יח' 10, 11 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 45/2022 – לרכישת פדסטלים עבור מרינה תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 45/2022 – לרכישת פדסטלים עבור מרינה תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 42/2022 - מבנה 47 יחידה 1 יריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 42/2022 - מבנה 47 יחידה 1 יריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 43/2022 - מבנה 47 יחידה 2 יריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 43/2022 - מבנה 47 יחידה 2 יריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 44/2022 - מבנה 47 3 יריד המזרח בנמל תל אביב.

מכרז 44/2022 - מבנה 47 3 יריד המזרח בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 41/2022 - מבנה 16 יריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 41/2022 - מבנה 16 יריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 40/2022 זכות שימוש במבנה מס' 38 יחידות מס' 3 ו-6 במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 40/2022 זכות שימוש במבנה מס' 38 יחידות מס' 3 ו-6 במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 37/2022 לביצוע שבילים עבור טיילת המצוק בתחום תוכנית תא/3700 בין טיילת סי אנד סאן לבין טיילת תל ברוך בתל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 37/2022 לביצוע שבילים עבור טיילת המצוק בתחום תוכנית תא/3700 בין טיילת סי אנד סאן לבין טיילת תל ברוך בתל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2022 נכס תיאטרון במחסן 2 בנמל יפו (JP12)

מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2022 נכס תיאטרון במחסן 2 בנמל יפו (JP12)

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 34/2022 נכס JP14 בר הופעות במחסן 2 בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 34/2022 נכס JP14 בר הופעות במחסן 2 בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2022 - במבנים מס' M75,76,77,81 המצויים במרינה בתל-אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2022 - במבנים מס' M75,76,77,81 המצויים במרינה בתל-אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 33/2022 בקשר לביצוע עבודות מסגרות במסגרת פרויקט נגישות ובטיחות ביפו העתיקה.

מכרז 33/2022 בקשר לביצוע עבודות מסגרות במסגרת פרויקט נגישות ובטיחות ביפו העתיקה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז 32/2022 – מבנה להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ19 בכיכר קדומים 9 ביפו העתיקה

מכרז 32/2022 – מבנה להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ19 בכיכר קדומים 9 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 29/2022, תכנון חוויה קונספטואלית בגן המדרון ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 29/2022, תכנון חוויה קונספטואלית בגן המדרון ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 22/2022 להפעלה וניהול של חלק ממבנה מס' 2 בנמל יפו.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 22/2022 להפעלה וניהול של חלק ממבנה מס' 2 בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2022 בקשר למבנה 18 יחידות 24-25 בנמל תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2022 בקשר למבנה 18 יחידות 24-25 בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מצ"ב מכרז מס' 19/2022 בקשר למבנה 25 יח' E2 בצפון הנמל.

מכרז מס' 19/2022 בקשר למבנה 25 יח' E2 בצפון הנמל.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מצ"ב מכרז מס' 18/2022 בקשר למבנה 27 יח' 2 בצפון הנמל.

מכרז מס' 18/2022 בקשר למבנה 27 יח' 2 בצפון הנמל.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 17/2022 לרכישת רציף צף עבור מרינה תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 17/2022 לרכישת רציף צף עבור מרינה תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 16/2022 תכנון והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על מצוק המצוי בחוף הצוק.

מכרז 16/2022 תכנון והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על מצוק המצוי בחוף הצוק.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 15/2022 – זכות שימוש בנכס מס' 13OJ בכיכר קדומים 9 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 15/2022 – זכות שימוש בנכס מס' 13OJ בכיכר קדומים 9 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי 14/2022 לאיתור קבלן לביצוע עבודות קידוח תצפית בבריכת גורדון.

מכרז פומבי 14/2022 לאיתור קבלן לביצוע עבודות קידוח תצפית בבריכת גורדון.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 41 יח' 5 ו 8 ביריד המזרח

מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 41 יח' 5 ו 8 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 8/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 5 בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 8/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 5 בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 7/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 4 בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 7/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 4 בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 6/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 3 בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 6/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 3 בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 5/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 2 בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 5/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 2 בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 4/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 1 בנמל תל-אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 4/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 13 יח' 1 בנמל תל-אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 2/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 8 יח' 21 בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 2/2022 להענקת זכות שימוש במבנה 8 יח' 21 בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 48/2021 הענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ17 בכיכר קדומים 6 ביפו העתיקה

מכרז 48/2021 הענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ17 בכיכר קדומים 6 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 45/2021 הצבת מכונות לממכר מגבות ממותגות לאורך רצועת החוף של ת"א-יפו.

מכרז מס' 45/2021 הצבת מכונות לממכר מגבות ממותגות לאורך רצועת החוף של ת"א-יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז

מכרז מס' 47/2021 הענקת זכות שימוש במבנה 34 יח' מס' 3 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2021 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 14 יחידות 3, 6, 7 ו 8 במתחם התחנה בתל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2021 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 14 יחידות 3, 6, 7 ו 8 במתחם התחנה בתל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
עדכון מועדים למכרז מס' 40/2021 למתן זכות שימוש במבנים מס' 3, 9 ו 14 במתחם התחנה בתל אביב

עדכון מועדים למכרז מס' 40/2021 למתן זכות שימוש במבנים מס' 3, 9 ו 14 במתחם התחנה בתל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2021 - להענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים 8 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2021 - להענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים 8 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 5 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 5 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 19/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 15 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 19/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 15 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס 37/2021- הענקת זכות שימוש במבנה מס M33 במרינה תל אביב

מכרז פומבי מס 37/2021- הענקת זכות שימוש במבנה מס M33 במרינה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 36/2021 - הענקת זכות שימוש במבנה מס M28 במרינה תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 36/2021 - הענקת זכות שימוש במבנה מס M28 במרינה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 30-2021 מנהלי פרויקטים בהיקפים גדולים

מכרז 30-2021 מנהלי פרויקטים בהיקפים גדולים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 27/2021

מכרז פומבי מס' 27/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי בקרת חשבונות וייעוץ הנדסי

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 25/2021

מכרז פומבי מס' 25/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים בהיקפים קטנים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים של עבודות בתחום הימי

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז

מכרז פנימי למנהל/ת אגף תפעול ומ"מ מנהל נמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2021 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ14 לבית קפה בכיכר קדומים 10 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 23/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2021 להענקת זכות שימוש במבנה 21 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 22/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 22/2021 להענקת זכות שימוש במבנה 22 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 7/02021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 7/2021 לשימוש ביחידות מספר 3,4 ו-5 במבנה מס' 16 בפארק התחנה תל אביב מכר

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרכז מס' 21/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 21/2021 להענקת זכות שימוש במבנה 11.1 בפארק התחנה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו-שלבי מס' 13/2021

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 13/2021 לביצוע עבודות בינוי של הקמת המרכז הקהילתי לספורט ימי עממי ועבודות פיתוח במתחם הדולפינריום בתל-אביב־יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מס' 16/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 16/2021 להענקת זכות שימוש במבנה ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מס' 12/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2021 לביצוע עבודות בינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש באזור כיכר האופרה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות

בדיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
Uncategorized
קובץ המכרז
מס' 11/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2021 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 26 יחידה מס' 1 במתחם צפון הנמל בתל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מס' 10/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 10/2021 להענקת זכות לשימוש במבנה ביריד המזרח בנמל תל אביב מבנה 18 יח' 3

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מס' 09/2021

מכרז פומבי דו מס' 09/2021 שלבי להענקת זכות לשימוש במבנה ביריד המזרח בנמל תל אביב מבנה 18 יח' 2

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מס' 08/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 08/2021 להענקת זכות לשימוש במבנה ביריד המזרח בנמל תל אביב מבנה 18 יח' 1

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
06/2021

מכרז פומבי דו שלבי לביצוע עבודות שיקום הקיר הדרומי במעגנת נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
5/2021

מכרז פומבי דו שלבי להענקת זכויות להצבת מכונות לממכר מגבות ממותגות לאורך רצועת החוף של תל-אביב־יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
3/2021

מכרז פומבי דו שלבי לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים בנמל תל- אביב ויריח המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
4/2021

מכרז פומבי דו שלבי להענקת שימוש במבנה מס' 28 יחידות D1, D2 ו-D3 במתחם צפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2021 להפעלת אטרקציה לילדים בשטח הפתוח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 39/2020

מכרז פומבי להענקת זכות שימוש במבנה 8 יחידה 19 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 38/2020

מכרז פומבי להענקת זכות שימוש במבנה 26 יחידה 1 צפון הנמל

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 37/2020

מכרז פומבי לאיתור קבלן לביצוע עבודות פירוק, אספקה וחידוש משטח דק בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס 36/2020

מכרז פומבי דו שלבי מבנה 28 בצפון הנמל

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז דו שלבי מס' 35/2020

מכרז פומבי דו שלבי במבנה 20 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו מס 34-2020

מכרז פומבי דו שלבי במבנה 16 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז דו שלבי מס' 29/2020

מכרז לאיתור קבלני מסגרת למתן שירותי אחזקה למערכות חשמל ותאורה בנמל תל-אביב ויריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז מס' 28/2020

גלריה OJ4 רחוב הצורפים 29 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מס' מכרז 18/2020

מכרז להצבת לוקרים לאחסנת חפצים אישיים בחופי תל-אביב־יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 27/2020

מבנה 1 יח' 9 יריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2020

מבנה 1 יח' 4-8, 20-23 יריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 24/2020

מבנה 21 יח' 16-19 בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
21/2020

הפעלת מבנה בצפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
20/2020

מבנה 1 יח' 12 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
קובץ המכרז
17/2020

מבנה 1 יח 2 ו 6 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
16/2020

מבנה 1 יח 3 ו 7 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
10/2020

מבנה 1 יח 1,4,5 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
02/2020

נכס בסמטת הצורפים 1 ביפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
הסכם עם חברת סיטי פלטון בע"מ

הודעה בדבר הארכת הסכם

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
04/2020

הפעלת חדר בקרה בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
12/2020

נכס ברציף העליה השניה ביפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
11/2020

נכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
03/2020

מבנה 11 יח' 10 ו 11 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
06/2020

מבנה 27 יח' 3E בצפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
07/2020

מבנה 10 יח' 1 ו 2 בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
08/2020

בחירת מפיק להפקת הופעות מוזיקליות בנמל תל אביב בקיץ 2020

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
5/2020

ביצוע ניטור אקולוגי ימי

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
כוונה להתקשר עם ספק יחיד

כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
01/2020

תפעול פרויקטים ביפו העתיקה 01/2020

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז

אירוע סייל תל אביב 2020

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
28/2019

מכונות לממכר מגבות בחופים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
26/2019

אספקת גז לעסקים בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
40/2019

ייעוץ בתחום האינטרנט

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
38/2019

הפעלת מבנה 21 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
כוונה להתקשר עם ספק יחיד

כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
34/2019

נכס בכיכר קדומים 15 ביפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
23/2019

מבנה 20 יח' 1 ו- 4 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
23/2019

מבנה 20 יח' 5,3,2 ו-6 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
28/2019

שירותי ייעוץ בתחום הביטוח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
33/2019

הפעלת מבנה בטיילת

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
29/2019

הפעלת מבנה 3 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
30/2019

הפעלת מבנה 2 יח' 1 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
2/2019

הפעלת מבנה 13 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
32/2019

מיזם חדשנות ימית בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
שוברי גלים משוקעים

שוברי גלים משוקעים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 27/2019

מבנה במזל דגים 15 ביפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

התקשרות עם ספק יחיד

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי 20/2019

איתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות מערכות תשתית, סלילה ופיתוח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2019

הענקת זכות שימוש להפעלה וניהול של מבנה מס' 3 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 14/2019

הענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
Uncategorized
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס 2020/11

נכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז דו פומבי שלבי מס 11/2020

גלריה מספר 18 ברציף העלייה השנייה בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
קובץ המכרז
08/2020

בחירת מפיק להפקת הופעות מוזיקליות בנמל תל אביב בקיץ 2020

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
קובץ המכרז