Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 04/2015

הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל 04/2015b

עדכון מכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל 04/2015d

עדכון נוסף למכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

10/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 07/2015 מיום 01.3.2015

01/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 08/2015 מיום 01.3.2015

01/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 06/2015 מיום 25.2.2015

25/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 05/2015 מיום 17.2.2015

17/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 04/2015 מיום 8.2.2015

08/02/2015
לא פעיל 03/2015

ביצוע עבודות בשירותים ציבוריים בשלושה חופים בטיילת תל אביב-יפו

29/01/2015
לא פעיל 02/2015

ביצוע עבודות שיקום ושדרוג מזח צופי ים בגדת נחל הירקון בתל-אביב

28/01/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 03/2015 מיום 26.1.2015

26/01/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 02/2015 מיום 13.1.2015

13/01/2015