Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 5/2016

ביצוע עבודות שיפוץ ובניה

30/08/2016
לא פעיל 11A2016

שיקום ושדרוג מחסנים בנמל יפו

29/08/2016
לא פעיל 11/2016

הפעלת בית אוכל - בוגרשוב

11/08/2016
לא פעיל 8/2016

איתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות פיתוח

07/08/2016
לא פעיל 2c/2016

שירותי אחזקת תשתיות זורמות

02/08/2016
לא פעיל 10/2016

השכרת מבנה במרינה ת"א

26/07/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 10/07/2016

10/07/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 10/07/2016A

10/07/2016
לא פעיל 6A\2016

הקמת שירותים ציבוריים

28/06/2016
לא פעיל 6/2016

הקמת שירותים ציבוריים

09/06/2016
לא פעיל 7/2016

שדרוג רצועת החוף

09/06/2016
לא פעיל 4/2016

הפעלת מתקנים בחופי ת"א

05/04/2016