Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
פעיל 33/2018

מבנה בחוף גבעת עליה

11/11/2018
לא פעיל 32/2018

איתור קבלני מסגרת לשיפוץ

21/10/2018
לא פעיל 29/2018

מבנה 23 בנמל ת"א

21/10/2018
לא פעיל 28/2018A

עדכון מועד מכרז 28/2018

16/09/2018
לא פעיל 24/2018

הפעלת מבנה בנמל ת"א

28/08/2018
לא פעיל 28/2018

הפעלה וניהול תחנות תדלוק

19/08/2018
לא פעיל מודעת דרושים

משרת מנהל יחידה משפטית

31/07/2018
לא פעיל 23/2018

הארכת מועד מכרז 23/2018

02/07/2018
לא פעיל 27/2018

הארכת מועד מכרז 27/2018

02/07/2018
לא פעיל 27/2018

שינוי תנאי מכרז

26/06/2018
לא פעיל 16/2018

איתור מבטח עדכון מועדים

25/06/2018
לא פעיל 23/2018

הפעלת מבנה בחוף הגולשים

20/06/2018