מכון המחקר של חברת אתרים יאפשר פיתוח מקיים, ויסייע לניהול מושכל של המתחמים, הנכסים, התשתיות וכלל השימושים הנוכחיים והעתידיים בסביבה החופית והימית.

בימים אלה מוקם מגדלור מכון מחקר יחיד מסוגו בארץ שעוסק בחקר רצועת חוף בסביבה אורבנית. המכון מעמיק בנושא פיתוח חדשנות וכלכלה ימית ועוסק במתן מודלים ופתרונות לחיבור הים לעיר. היעד המרכזי הוא לייצר ידע ונתונים שיסייעו לניהול רצועת חוף אורבנית, יניבו המלצות לפיתוח המקיים ברצועת החוף, ויסייעו לחברת אתרים ולעיריית תל אביב-יפו בהליך קבלת ההחלטות  ליצירת רצועת חוף טובה יותר לכולם.

רצועת החוף של תל אביב- יפו טומנת בחובה מגוון ענק של שימושים, קהלים, משאבי טבע, מורשת ותשתיות. ניהול רצועת החוף האורבנית היא אתגר גדול, אבל יותר מכך הזדמנות מיוחדת במינה לייצר מרחב חכם, גמיש ומאפשר השואף לתת מענה לכמה שיותר קהלים וקהילות ולשמור על המשאב הציבורי לדורות הבאים. ללא רצועת חוף פורייה ושמורה יהיה קשה יותר לפתח את העסקים והכלכלה ברצועת החוף ובמתחמי החברה: נמל ת"א ויריד המזרח, מרינה ת"א, התחנה, יפו העתיקה ונמל יפו.

לכן ייסדה חברת אתרים את המגדלור – המכון לחקר רצועת החוף תל אביב- יפו.

מטרת המכון היא לייצר בסיס נתונים המסתמך על מחקר, ניטור וכלים מדעיים לתמיכה בקבלת החלטות על פיתוח מקיים של רצועת החוף והים בתל אביב יפו. זאת באמצעות ניטור הים דוגמת מפלס הים, תדירות סערות חורף מצב המערכת האקולוגית ועוד, בשיתוף פעולה עם גופים אקדמיים, ממשלתיים ועירוניים

מגדלור פועל בשלושה תחומי ליבה:

1.תנאי מזג האוויר באקלים משתנה

רצועת החוף וכל המתחמים, המבנים התשתיות והשימושים מושפעים באופן שגרתי מתנאי מזג האויר וכוחות הים ברמה היומית והעונתית. בשל שינויי האקלים גדלה ההשפעה של הים בפרט על ידי ריבוי סערות חורף ועלית מפלס הים. חברת אתרים חותרת להבין באופן הטוב ביותר את מגמות תנאי הים והאקלים ברצועת החוף ולמפות את הרגישויות לתנאי הים בכלל מתחמיה.  

2. הסביבה החופית והמערכת האקולוגית

השגשוג של רצועת החוף של העיר תל אביב ומתחמי הרצועה נובעת בעיקר מהאטרקטיביות של הסביבה הטבעית הנושקת אליה. חברת אתרים פועלת להכיר את הסיכונים והאתגרים של המערכת האקולוגית ומצד שני את הזדמנויות הפיתוח הטמונות בה, ולאפשר פיתוח מקיים של רצועת החוף וכל מתחמי החברה. 

3. כלכלה כחולה וחדשנות ימית

רצועת החוף והים העירונית היא משאב לשימושים מגוונים ותועלות ציבוריות ואישיות. חברת אתרים שואפת ליישם את המחקרים והידע החדשני ביותר בתחום רצועת החוף האורבנית בעיר, בארץ ובערי חוף ברחבי העולם.

המגדלור יספק את הידע החדשני ביותר לניהול ופיתוח רצועת החוף העירונית על מתחמיה ונכסיה, באמצעות מחקרים מקומיים ושיתופי פעולה עם גורמי המחקר המובילים בארץ ובעולם.

צילום: שבי רוטמן

צילום תמונת רקע: מאי לזרוס