מגדלור- המכון לחקר רצועת החוף תל אביב יפו יוצא לדרך!

מכון המחקר של חברת אתרים יאפשר פיתוח מקיים, ויסייע לניהול מושכל של המתחמים, הנכסים, התשתיות וכלל השימושים הנוכחיים והעתידיים בסביבה החופית והימית. בימים אלה מוקם[...]