הודעה על כוונה להתקשר עם אדריכל ליפובצקי יצחק עד ליום 3.3.24.לחץ להורדה 

פרסום החלטת מועצה לאישור התקשרויות עם זוכים עד ליום 29.1.24 לחץ להורדה 
 
פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחידה האנגר 11 בע"מ עד ליום 23.1.24.. לחץ להורדה  

פרסום החלטות מועצה לאישור התקשרויות עם זוכים מיום 7.8.23.. לחץ להורדה  

פרסום החלטות מועצת עיר עד ליום 10.7.23. לחץ להורדה  

פרסום החלטות מועצת עיר עד ליום 31.12.22 לחץ להורדה  

פרסום החלטות מועצת עיר עד ליום 30.8.22 לחץ להורדה  

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עם הפועל ת"א עד ליום 30.7.23. לחץ להורדה  

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד חינוך ימי עד ליום 13.7.23. לחץ להורדה  

אישור התקשרות ניהול מינהלת יפו הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים לחץ להורדה  

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עד לתאריך 1.5.22 לחץ להורדה  

פרסום החלטות מועצת עיר מיום 27.3.22 –לחץ להורדה

פרסום החלטות מועצת עיר מיום 27.12.21  –לחץ להורדה

אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 27.12.21  –לחץ להורדה

אישור התקשרות להקמת מערכת תאורה סולארית לחניון נמל יפו – ספק יחיד 29.11.21 – לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 25.10.21 – לחץ להורדה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מתאריך 10.5.21- לחץ להורדה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מתאריך 19.5.21- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 22.11.20- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 28.12.20- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 25.1.21- לחץ להורדה

הודעה על דחיית מועדים להענקת זכות שימוש במבנה מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2020-לחץ להורדה

הודעה על שינוי תנאי הסף ודחיית מועדים לאיתור קבלן לביצוע עבודות פירוק, אספקה וחידוש  למשטח דק בנמל תל אביב מכרז פומבי מס' 37/2020- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 26.10.20לחץ להורדה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 15/10/20לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 1.09.2020- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 27.07.2020- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 27.07.2020- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 18.5.2020 –לחץ לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 16.3.2020 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 11.11.19 –  לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 30.12.19-  לחצו  לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 30.12.19- לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 30.12.19- לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 17.6.19 –  לחצו  לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 23.9.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 23.9.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 23.9.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 20.2.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.1.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 6.8.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.5.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.5.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 18.2.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 13/6/17 – לחצו  לקריאה