אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 27.12.21  –לחץ להורדה

אישור התקשרות להקמת מערכת תאורה סולארית לחניון נמל יפו – ספק יחיד 29.11.21 – לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 25.10.21 – לחץ להורדה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מתאריך 10.5.21- לחץ להורדה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מתאריך 19.5.21- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 22.11.20- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 28.12.20- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 25.1.21- לחץ להורדה

הודעה על דחיית מועדים להענקת זכות שימוש במבנה מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2020-לחץ להורדה

הודעה על שינוי תנאי הסף ודחיית מועדים לאיתור קבלן לביצוע עבודות פירוק, אספקה וחידוש  למשטח דק בנמל תל אביב מכרז פומבי מס' 37/2020- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 26.10.20לחץ להורדה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 15/10/20לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 1.09.2020- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 27.07.2020- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 27.07.2020- לחץ להורדה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 18.5.2020 –לחץ לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 16.3.2020 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 11.11.19 –  לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 30.12.19-  לחצו  לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 30.12.19- לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 30.12.19- לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 17.6.19 –  לחצו  לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 23.9.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 23.9.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 23.9.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 20.2.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.1.19 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 6.8.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.5.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.5.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 18.2.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 – לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 13/6/17 – לחצו  לקריאה