לא רק הלהיט של אריק סיני 'דרך הכורכר' וליתר דיוק רכסי הכורכר, הנם תופעה ייחודית לארצנו שמקנה לנו הצצה אל קווי החוף שלנו, כפי שנראו לפני מאות אלפי ומיליוני שנים.

רכס הכורכר הוא מעין דיונה מאובנת –  ליכוד גרגרי חול קוורצי שמקורו בנילוס, שברי קונכיות של רכיכות יבשה, שברי צדפים ורכיכות ימיות וכן גיר שנישא כאבק. המפגש בין החול הקוורצי לגיר שמקורו בעיקר בים, מתרחש לרוב בחוף. בנוסף, התאבנותן של חלק מהדיונות האלה תלוי גם באקלים הים תיכוני הלח השורר במישור החוף. לכן, רכסי הכורכר ייחודיים לישראל ומעידים למעשה, על קווי חוף קדומים במליוני ובמאות אלפי השנים האחרונות.

בארץ, אפשר לראות רכסי כורכר ותיקים הנמצאים גם בעומק היבשה- קרייה, בצומת הסירה ואפילו בערבה ובעומק הים. מצוק הכורכר החופי (אשר נמצא בקו החוף כמו שהוא בהווה), משתרך לאורך קטע חוף בן כ-45 ק"מ, בין אשקלון לחדרה. בשיאו מגיע המצוק לגובה של כ- 50 מטר.

בתל- אביב-יפו קיים רכס כורכר בחופה הדרומי ביותר של העיר, חוף גבעת עליה, בגן העצמאות ובחוף צוק צפון. הרכס הצפוני אינו מפותח כלל ומהווה מסדרון אקולוגי חשוב, המחבר בין רצועת החוף לרצועות הטבעיות ממזרח לעיר (כמו פארק הירקון).

רכסי הכורכר הם תשתית למינים ים תיכוניים, מדבריים, חופיים ואף למינים אנדמיים שהתפתחו בבית גידול ייחודי זה.  בכורכר ובחמרה נמצא ריכוז גבוה יחסית של מיני צמחים אנדמיים, מתוך 26 מינים 9 מינים ייחודיים לישראל ו- 10  מינים דוגמת שום תל אביב, שנמצאים בסכנת הכחדה חמורה.

ברכס הכורכר אפשר למצוא מחילות רבות של יונקים, זוחלים, דבורי בר ושרקרקים. בסקר הטבע שערכה עיריית תל- אביב-יפו בשנת 2012 נמצאו ברכס זוחלים כמו נחושית עינונית, צב יבשה מצוי, ארבע קו מובהק, תלום קשקשים מצוי, קמטן, צב ים, ציפור השרקרק המצוי ואף יונקים כגון: מריון מצוי, שועל מצוי, ועוד מינים רבים נוספים.

בשנים האחרונות עלה רכס הכורכר בהקשר של התמוטטות מצוקי הכורכר לאורך חופי הארץ. ההתמוטטות והנסיגה מזרחה הינן תהליכים טבעיים הנובעים מבלייה של כוחות הים ממערב (גלים, רוחות, הצרת חופים), ונגר עילי החותר במצוק ממזרח. כיום, נראה כי שני תהליכי הבלייה האלה מואצים על ידי הפיתוח האנושי. בנייה בעורף החוף פוגעת ביכולת החלחול של הקרקע ומגדילה את הנגר העילי, ובניה בקו החוף משנה את משטרי הסעת החולות, וגורמת להצרת חופים ולעלייה בעוצמת הגלים הפוגעים במצוק. בנוסף, נראה כי סערות החורף בארץ מתחזקות כתוצאה משינויי אקלים, במסגרתם עוצמת ותדירות אירועי הגשם וגלי סערות מתחזקות.

ממשלת ישראל פועלת בשנים האחרונות לקידום ההגנה על המצוק החופי. בשנת 2010 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1620 להתמודדות עם התמוטטות מצוק החוף, ובאפריל 2011 אישרה הממשלה את המלצות צוות היישום. ביוני 2015 אישרה הממשלה את תכנית המתאר להגנות הדחופות למצוק החופי, תמ"א 13 שינוי 9/א' בעלות של כחצי מיליארד ש"ח.

בעתיד, מתכננת העירייה לבנות באזור הרובע הצפון מערבי של תל -אביב (תוכנית 3700).  במסגרת התוכנית  מקודם פארק חופי לאורך כל רצועת החוף. 2.5 ק"מ מתוכם מקודמים כפארק טבעי, אשר ישמר את בית הגידול הייחודי ברכס הכורכר הצפוני של העיר.