עובד תפעול מתחמים חדשים, אחראי להפעלה שוטפת באופן תקין של המתחמים החדשים בנמל יפו , את המענה יש להגיש
עד לתאריך 31.3.23. לקובץ המכרז