מס' מכרז מכרז פומבי דו-שלבי מס' 35/2023 הפעלת בית אוכל במבנה בחוף "המערבי" בתל אביב-יפו

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 35/2023 הפעלת בית אוכל במבנה בחוף "המערבי" בתל אביב-יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי 67/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 4 נמל תל אביב

מכרז פומבי 67/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 4 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי 66/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 3 נמל תל אביב

מכרז פומבי 66/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 3 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי 65/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 2 נמל תל אביב

מכרז פומבי 65/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 2 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי 64/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

מכרז פומבי 64/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז 68/2023 שימוש במבנה 34 יח' 10 ביריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 68/2023 שימוש במבנה 34 יח' 10 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 62/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 25 יחידה E2 במתחם צפון נמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 62/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 25 יחידה E2 במתחם צפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 61/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 33 יחידה 1 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 61/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 33 יחידה 1 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז מס' 59/2023 בקשר למבנה מס' 45 יח' 1 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

מכרז מס' 59/2023 בקשר למבנה מס' 45 יח' 1 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז 58/2023 בקשר למבנה מס' 30 יח' 2-3 ביריד המזרח.

מכרז 58/2023 בקשר למבנה מס' 30 יח' 2-3 ביריד המזרח.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז מכרז פומבי מס' 36/2023 לאיתור מבטח לחברת אתרים וחברות הבנות שלה.

מכרז מכרז פומבי מס' 36/2023 לאיתור מבטח לחברת אתרים וחברות הבנות שלה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' מכרז 50/2023-נכס JP24 במחסן 2 בנמל יפו (חנות נוחות)

מכרז פומבי דו שלבי מס' מכרז 50/2023-נכס JP24 במחסן 2 בנמל יפו (חנות נוחות)

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 48/2023-להפעלה וניהול נכס JP27 במבנה מס' 3 בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 48/2023-להפעלה וניהול נכס JP27 במבנה מס' 3 בנמל יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מס' מכרז מכרז מס' 40/2023 בקשר לנכס 17JP מחסן 2 בנמל יפו.

מכרז מס' 40/2023 בקשר לנכס 17JP מחסן 2 בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מס' מכרז מכרז מס' 47/2023 בקשר למבנה 15 יח' 2 בפארק התחנה.

מכרז מס' 47/2023 בקשר למבנה 15 יח' 2 בפארק התחנה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
התחנה
מס' מכרז מכרז 46/2023 בקשר למבנה 41 יח' 2 ביריד המזרח

מכרז 46/2023 בקשר למבנה 41 יח' 2 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
מס' מכרז מכרז 45/2023 בקשר למבנה 41 יח' 1 ביריד המזרח

מכרז 45/2023 בקשר למבנה 41 יח' 1 ביריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
מס' מכרז מכרז פומבי דו-שלבי מס' 30/2023 לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ מבנים בקבוצת אתרים.

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 30/2023 לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ מבנים בקבוצת אתרים.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2023-לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ שוטפות ביפו העתיקה.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2023-לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ שוטפות ביפו העתיקה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
מס' מכרז מכרז 44/2023 מבנה 43 יח' 17-18 יריד המזרח

מכרז 44/2023 מבנה 43 יח' 17-18 יריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
מס' מכרז מכרז 43/2023 מבנה 43 יח' 15-16 יריד המזרח

מכרז 43/2023 מבנה 43 יח' 15-16 יריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
מס' מכרז מכרז 32/2023 למתן שירותי ניקיון עבור קבוצת אתרים.

מכרז 32/2023 למתן שירותי ניקיון עבור קבוצת אתרים.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי
מס' מכרז מכרז 34/2023 להפעלת בית אוכל במרכז לספורט ימי בחוף הדולפינריום

מכרז 34/2023 להפעלת בית אוכל במרכז לספורט ימי בחוף הדולפינריום

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2023 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ44 בכיכר קדומים 16 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2023 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ44 בכיכר קדומים 16 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
מס' מכרז מכרז 37/2023 מבנה 9 יחידה 3 בנמל תל אביב

מכרז 37/2023 מבנה 9 יחידה 3 בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 33/2023 בקשר למבנה 30 יח' 2 ו 3 ביריד המזרח בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 33/2023 בקשר למבנה 30 יח' 2 ו 3 ביריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023/28 - לתכנון, הקמה ואחזקה תאורת מיכלי הדלק ברידינג

מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023/28 - לתכנון, הקמה ואחזקה תאורת מיכלי הדלק ברידינג

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מס' מכרז מכרז 29/2023 לאיתור מפיק להפקת אירועי שישי לייב בנמל יפו.

מכרז 29/2023 לאיתור מפיק להפקת אירועי שישי לייב בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מס' מכרז מכרז מס' 26/2023 להענקת זכות שימוש בחלק ממבנה מס' 1 בנמל יפו.

מכרז מס' 26/2023 להענקת זכות שימוש בחלק ממבנה מס' 1 בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מס' מכרז

מכרז 27/2023 לרכישת כלי שייט לשימוש החברה במרינה ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב