מס' מכרז מכרז מס' 20/2024 בקשר למבנה 39 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

מכרז מס' 20/2024 בקשר למבנה 39 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 17/2024 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 19 קומת הגלריה בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 17/2024 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 19 קומת הגלריה בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' מכרז 14/2024-נכס JP18 במחסן 2 בנמל יפו.

מכרז פומבי דו שלבי מס' מכרז 14/2024-נכס JP18 במחסן 2 בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל יפו
מס' מכרז מכרז פומבי 8/2024, לאיתור יועץ תוכן ואסטרטגיה אמנותי, מנהל רזידנסי וקהילת אמנים - החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ.

מכרז פומבי 8/2024, לאיתור יועץ תוכן ואסטרטגיה אמנותי, מנהל רזידנסי וקהילת אמנים - החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
מס' מכרז מכרז 9/2024 - להפעלה וניהול של נכס 16OJ בכיכר קדומים 3 ביפו העתיקה

מכרז 9/2024 - להפעלה וניהול של נכס 16OJ בכיכר קדומים 3 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
מס' מכרז מכרז 5/2024 להפעלה וניהול של גג מבנה חוף הילטון.

מכרז 5/2024 להפעלה וניהול של גג מבנה חוף הילטון.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מס' מכרז מכרז 7-2024- פסטיבל חוצות נמל תא

מכרז 7-2024- פסטיבל חוצות נמל תא

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז 10-2024- מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

מכרז 10-2024- מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז 11-2024- מבנה 25 יחידות 9, E1, F1, F2, F3 צפון הנמל

מכרז 11-2024- מבנה 25 יחידות 9, E1, F1, F2, F3 צפון הנמל

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז 12-2024- מבנה 8 יחידה 19 נמל אביב

מכרז 12-2024- מבנה 8 יחידה 19 נמל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי 1-2024- עמדות טעינה לרכבים חשמליים קבוצת אתרים

מכרז פומבי דו שלבי 1-2024- עמדות טעינה לרכבים חשמליים קבוצת אתרים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 מבנה 1 יח' 3 נמל תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 מבנה 1 יח' 3 נמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 2/2024 מבנה 1 יח' 1 נמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 2/2024 מבנה 1 יח' 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז 77/2023 בקשר למבנה 25 יח' E4 בצפון הנמל.

מכרז 77/2023 בקשר למבנה 25 יח' E4 בצפון הנמל.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 76/2023 בקשר למבנה 43 יח' 17-18 ביריד המזרח.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 76/2023 בקשר למבנה 43 יח' 17-18 ביריד המזרח.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 72/2023 להענקת זכות שימוש במבנה המצוי במרינה תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 72/2023 להענקת זכות שימוש במבנה המצוי במרינה תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
מרינה תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 75/2023 להענקת זכות שימוש במבנה 29 ביריד המזרח בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 75/2023 להענקת זכות שימוש במבנה 29 ביריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז הליך מס' 60/2023 - הזמנה להיכלל במאגר יועצים לשירותים משפטיים

הליך מס' 60/2023 - הזמנה להיכלל במאגר יועצים לשירותים משפטיים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי
מס' מכרז מכרז פומבי מס' 49/2023 לשימוש בנכס 49 OJ בנתיב המזלות 18 ביפו העתיקה

מכרז פומבי מס' 49/2023 לשימוש בנכס 49 OJ בנתיב המזלות 18 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יפו העתיקה
מס' מכרז מכרז מס' 54/2023 לניהול והפעלה של תחנת הדלק במתחם גן לונדון.

מכרז מס' 54/2023 לניהול והפעלה של תחנת הדלק במתחם גן לונדון.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו-שלבי מס' 35/2023 הפעלת בית אוכל במבנה בחוף "המערבי" בתל אביב-יפו

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 35/2023 הפעלת בית אוכל במבנה בחוף "המערבי" בתל אביב-יפו

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
רצועת חוף הים של תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי 67/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 4 נמל תל אביב

מכרז פומבי 67/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 4 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי 66/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 3 נמל תל אביב

מכרז פומבי 66/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 3 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי 65/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 2 נמל תל אביב

מכרז פומבי 65/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 2 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי 64/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

מכרז פומבי 64/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז 68/2023 שימוש במבנה 34 יח' 10 ביריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 68/2023 שימוש במבנה 34 יח' 10 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 62/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 25 יחידה E2 במתחם צפון נמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 62/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 25 יחידה E2 במתחם צפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז פומבי דו שלבי מס' 61/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 33 יחידה 1 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 61/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 33 יחידה 1 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז מס' 59/2023 בקשר למבנה מס' 45 יח' 1 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

מכרז מס' 59/2023 בקשר למבנה מס' 45 יח' 1 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
נמל תל אביב
מס' מכרז מכרז 58/2023 בקשר למבנה מס' 30 יח' 2-3 ביריד המזרח.

מכרז 58/2023 בקשר למבנה מס' 30 יח' 2-3 ביריד המזרח.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון לשאלות
יריד המזרח, נמל תל אביב