מכרז פומבי דו שלבי מס' 45/2022 – לרכישת פדסטלים עבור מרינה תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 45/2022 – לרכישת פדסטלים עבור מרינה תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 42/2022 - מבנה 47 יחידה 1 יריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 42/2022 - מבנה 47 יחידה 1 יריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 43/2022 - מבנה 47 יחידה 2 יריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 43/2022 - מבנה 47 יחידה 2 יריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 44/2022 - מבנה 47 3 יריד המזרח בנמל תל אביב.

מכרז 44/2022 - מבנה 47 3 יריד המזרח בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 41/2022 - מבנה 16 יריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 41/2022 - מבנה 16 יריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז