מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2024 להענקת זכות שימוש בחלק ממבנה מס' 3 בנמל יפו.
מכרז 21/2024 להפעלה וניהול של תחנת דלק בכיכר אתרים בתל-אביב ושל תחנת תדלוק במרינה בתל-אביב.
מכרז פומבי דו שלבי מס' 25/2024 להפעלה וניהול של נכס OJ16 בכיכר קדומים 3 ביפו העתיקה.
מכרז מס' 16/2024 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 23 בנמל ת"א.