מכרז 5/2024 להפעלה וניהול של גג מבנה חוף הילטון.

מכרז 5/2024 להפעלה וניהול של גג מבנה חוף הילטון.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 7-2024- פסטיבל חוצות נמל תא

מכרז 7-2024- פסטיבל חוצות נמל תא

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 10-2024- מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

מכרז 10-2024- מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 11-2024- מבנה 25 יחידות 9, E1, F1, F2, F3 צפון הנמל

מכרז 11-2024- מבנה 25 יחידות 9, E1, F1, F2, F3 צפון הנמל

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 12-2024- מבנה 8 יחידה 19 נמל אביב

מכרז 12-2024- מבנה 8 יחידה 19 נמל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 1-2024- עמדות טעינה לרכבים חשמליים קבוצת אתרים

מכרז פומבי דו שלבי 1-2024- עמדות טעינה לרכבים חשמליים קבוצת אתרים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה