מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2021 - להענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים 8 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2021 - להענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים 8 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 5 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 5 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 19/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 15 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 19/2021 - זכות שימוש במבנה במזל דגים 15 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס 37/2021- הענקת זכות שימוש במבנה מס M33 במרינה תל אביב

מכרז פומבי מס 37/2021- הענקת זכות שימוש במבנה מס M33 במרינה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 36/2021 - הענקת זכות שימוש במבנה מס M28 במרינה תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 36/2021 - הענקת זכות שימוש במבנה מס M28 במרינה תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2021 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ14 לבית קפה בכיכר קדומים 10 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז