מכרז פומבי דו-שלבי מס' 30/2023 לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ מבנים בקבוצת אתרים.

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 30/2023 לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ מבנים בקבוצת אתרים.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2023-לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ שוטפות ביפו העתיקה.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2023-לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ שוטפות ביפו העתיקה.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז 44/2023 מבנה 43 יח' 17-18 יריד המזרח

מכרז 44/2023 מבנה 43 יח' 17-18 יריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז 43/2023 מבנה 43 יח' 15-16 יריד המזרח

מכרז 43/2023 מבנה 43 יח' 15-16 יריד המזרח

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז 32/2023 למתן שירותי ניקיון עבור קבוצת אתרים.

מכרז 32/2023 למתן שירותי ניקיון עבור קבוצת אתרים.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
מכרז 34/2023 להפעלת בית אוכל במרכז לספורט ימי בחוף הדולפינריום

מכרז 34/2023 להפעלת בית אוכל במרכז לספורט ימי בחוף הדולפינריום

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2023 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ44 בכיכר קדומים 16 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2023 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ44 בכיכר קדומים 16 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 33/2023 בקשר למבנה 30 יח' 2 ו 3 ביריד המזרח בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 33/2023 בקשר למבנה 30 יח' 2 ו 3 ביריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח
קובץ המכרז
מכרז מס' 26/2023 להענקת זכות שימוש בחלק ממבנה מס' 1 בנמל יפו.

מכרז מס' 26/2023 להענקת זכות שימוש בחלק ממבנה מס' 1 בנמל יפו.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל יפו