מכרז מס' 14/2023 – הענקת זכות שימוש בנכס oj46 במזל אריה 20 יפו העתיקה

מכרז מס' 14/2023 – הענקת זכות שימוש בנכס oj46 במזל אריה 20 יפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 10/2023 – הענקת זכות שימוש בנכס oj9 מזל קשת 4 יפו העתיקה

מכרז מס' 10/2023 – הענקת זכות שימוש בנכס oj9 מזל קשת 4 יפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2023 למתן זכות שימוש במבנה 19 יח' 10 ו 11 בנמל תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2023 למתן זכות שימוש במבנה 19 יח' 10 ו 11 בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז