מכרז פומבי דו שלבי 23/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2021 להענקת זכות שימוש במבנה 21 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 22/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 22/2021 להענקת זכות שימוש במבנה 22 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז