מכרז פומבי 67/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 4 נמל תל אביב

מכרז פומבי 67/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 4 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי 66/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 3 נמל תל אביב

מכרז פומבי 66/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 3 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי 65/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 2 נמל תל אביב

מכרז פומבי 65/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 2 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי 64/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

מכרז פומבי 64/2023 בקשר מבנה 4 יחידה 1 נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
מכרז 68/2023 שימוש במבנה 34 יח' 10 ביריד המזרח בנמל תל אביב

מכרז 68/2023 שימוש במבנה 34 יח' 10 ביריד המזרח בנמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יריד המזרח, נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 62/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 25 יחידה E2 במתחם צפון נמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 62/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 25 יחידה E2 במתחם צפון נמל תל אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 61/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 33 יחידה 1 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 61/2023 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 33 יחידה 1 במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז מס' 59/2023 בקשר למבנה מס' 45 יח' 1 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

מכרז מס' 59/2023 בקשר למבנה מס' 45 יח' 1 ביריד המזרח בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב