מכרז פומבי דו שלבי מס' 72/2023 להענקת זכות שימוש במבנה המצוי במרינה תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 72/2023 להענקת זכות שימוש במבנה המצוי במרינה תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
מרינה תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 75/2023 להענקת זכות שימוש במבנה 29 ביריד המזרח בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 75/2023 להענקת זכות שימוש במבנה 29 ביריד המזרח בנמל ת"א

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
הליך מס' 60/2023 - הזמנה להיכלל במאגר יועצים לשירותים משפטיים

הליך מס' 60/2023 - הזמנה להיכלל במאגר יועצים לשירותים משפטיים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 49/2023 לשימוש בנכס 49 OJ בנתיב המזלות 18 ביפו העתיקה

מכרז פומבי מס' 49/2023 לשימוש בנכס 49 OJ בנתיב המזלות 18 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז
מכרז מס' 54/2023 לניהול והפעלה של תחנת הדלק במתחם גן לונדון.

מכרז מס' 54/2023 לניהול והפעלה של תחנת הדלק במתחם גן לונדון.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב