מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2022 בקשר למבנה 18 יחידות 24-25 בנמל תל אביב.

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2022 בקשר למבנה 18 יחידות 24-25 בנמל תל אביב.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
נמל תל אביב
קובץ המכרז
מכרז 16/2022 תכנון והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על מצוק המצוי בחוף הצוק.

מכרז 16/2022 תכנון והקמת מבנה ימי רך להגנה ימית על מצוק המצוי בחוף הצוק.

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז