מכרז 30-2021 מנהלי פרויקטים בהיקפים גדולים

מכרז 30-2021 מנהלי פרויקטים בהיקפים גדולים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 27/2021

מכרז פומבי מס' 27/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי בקרת חשבונות וייעוץ הנדסי

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי מס' 25/2021

מכרז פומבי מס' 25/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים בהיקפים קטנים

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2021 - התקשרות מסגרת למתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים של עבודות בתחום הימי

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
כללי, רצועת חוף הים של תל אביב
קובץ המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2021

מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2021 להענקת זכות שימוש בנכס מס' OJ14 לבית קפה בכיכר קדומים 10 ביפו העתיקה

תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
יפו העתיקה
קובץ המכרז