Eng

הנהלת החברה

דף הבית  :  קבוצת אתרים  :  הנהלת החברה

הנהלת החברה

עו"ד ירון קליין מנכ"ל
גב' מיכל עזרתי משנה למנכ"ל
עו"ד אריאל דיסנצ'יק יועץ משפטי וממונה על חופש המידע
מר עדו ליכטנשטיין מנהל כספים
עו"ד דן מנשה מנהל נמל ת"א ויריד המזרח
מר עופר דובנוב מנהל מרינה
מר ליאור לוי מנהל פיתוח עסקי ונכסים

 

 

 

חברי דירקטוריון קבוצת אתרים

אתרים בחוף תל אביב בע"מ

אוצר מפעלי ים בע"מ          

החברה לפיתוח יפו בע"מ

נתן וולוך נתן וולוך נתן וולוך
אורלי אראל אורלי אראל אורלי אראל
אלי לוי אלי לוי אלי לוי
שרונה הרשקו שרונה הרשקו שרונה הרשקו
לימור בלדב לימור בלדב אירית מגדליק
קובי אגמון גל פרויקט גל שרעבי
גיל גולדנברג גל שרעבי גורן חיים
גל שרעבי גורן חיים ארנון גלעדי
גל פרויקט ארנון גלעדי
אירית מגדליק
גורן חיים
ארנון גלעדי