Eng

רצועת החוף – פרופיל

דף הבית  :  רצועת החוף – פרופיל

פרופיל רצועת החוף:

בין עיר לים

מרחב חדש בתל–אביב-יפו

חלום בנייתה של העיר תל–אביב-יפו שזור משחר ימיה בתרבות החוף הייחודית לה, מרחב ההזדמנויות הנפלא שבו עיר הומה ותוססת נפגשת עם יופיו הפתוח של הים הגדול.

המורשת האדריכלית של תל–אביב-יפו ידעה עליות ומורדות ביחסה לקו החוף. אולם משנת 2000, כחלק מחזון עירוני כולל ורב מהלכים, החלה בנייתו של הקשר המתבקש עם רצועת החוף. המרחב הציבורי של נמל תל–אביב שפותח משנת 2004 הציע לציבור מקום עם סטנדרט חדש של עיצוב ואירוח במרחב הציבורי, מרחב שזכה בזכות עיצובו הייחודי בפרסים בינלאומיים ושם את תל–אביב על המפה בזירת האדריכלות העולמית. בהמשך להצלחת הפרויקט והאהדה הציבורית הרחבה שבה זכה, החלה תנופת פיתוח לכל אורך חופי העיר מתל ברוך עד מדרון יפו.

בפרויקט חידוש טיילת להט (2018-2010) שהוא מרכיב מרכזי בהתחדשות רצועת החוף, ניסינו ליצור חיבור מחודש בין העיר לחופיה באמצעות ביטול קיר הים והחלפתו במערך יציעי ישיבה הפרושים לכל אורך החוף בצד שדרוג מבני החוף והפיכת גגותיהם למרפסות עירוניות מזמינות. במעשה זה נוצר קו חוף חדש המעודד ירידה קלה אל החוף מכל מקום, והמאפשר לציבור רב להתארח במגוון אופנים מול הנוף הנפרש בקצה העיר.

בהיעדר שטחים חדשים בעיר המצטופפת, היה על חיבור זה שבין העיר לחוף לברוא יש מאין - מרחב היוצר מקום חדש, ומצמיח תרבות חוף חדשה בתל–אביב-יפו.

יחד עם עמיתינו העושים במלאכת תכנון החוף, אנו רואים זכות גדולה לעסוק בפרויקטים אלה, אשר הניעו סדר יום חדש במרחב הציבורי בישראל, בהציבם את האיכות האדריכלית כגורם המרכזי בהצלחתם וכאינטרס ציבורי ראשון במעלה.

גנית מייזליץ–כסיף, מאור רויטמן ואודי כסיף

מייזליץ כסיף אדריכלים