Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 38/2017

הפעלת בית מלאכה במרינה בת"א

12/12/2017
לא פעיל קול קורא

הקמת מועדון ספורט ימי בנמל

11/12/2017
לא פעיל 34/2017

הפעלת מבנה בצוק צפון

19/11/2017
לא פעיל 32/2017

הפעלת קיוסק בנמל יפו

03/10/2017
לא פעיל 16/2017

השכרת מבנה 25 בנמל ת"א

18/09/2017
לא פעיל 24/2017G

עדכון 7 הליך 24/2017

06/09/2017
לא פעיל 24/2017F

עדכון6 הליך 24/2017

27/08/2017
לא פעיל 24/2017E

עדכון 5 הליך 24/2017

21/08/2017
לא פעיל 24/2017D

עדכון 4 הליך 24/2017

14/08/2017
לא פעיל 24/2017C

עדכון 3 הליך 24/2017

31/07/2017
לא פעיל 24/2017B

עדכון 2 הליך 24/2017

24/07/2017
לא פעיל 11/2017

השכרת מבנה בצפון נמל ת"א

17/07/2017