Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל 38/2019

הפעלת מבנה 21 בנמל ת"א

23/10/2019
לא פעיל הודעה מחברת אוצר מפעלי ים

כוונה להתקשר עם ספק יחיד

25/09/2019
לא פעיל הודעה

התקשרות בפטור ממכרז

15/09/2019
לא פעיל 35/2019

ניהול ותמיכת מחשוב

15/09/2019
לא פעיל הודעה מחברת אוצר מפעלי ים

כוונה להתקשר עם ספק יחיד

05/09/2019
לא פעיל 34/2019

נכס בכיכר קדומים 15 ביפו

02/09/2019
לא פעיל 36/2019

מבנה 20 יח' 1 ו- 4 בנמל

28/08/2019
לא פעיל 23/2019

מבנה 20 יח' 5,3,2 ו-6 בנמל

28/08/2019
לא פעיל 28/2019

שירותי ייעוץ בתחום הביטוח

26/08/2019
לא פעיל 33/2019

הפעלת מבנה בטיילת בת"א

14/08/2019
לא פעיל 29/2019

הפעלת מבנה 3 בנמל ת"א

13/08/2019
לא פעיל 30/2019

הפעלת מבנה 2 יח' 1 בנמל

28/07/2019