Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 10/07/2016

10/07/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 10/07/2016A

10/07/2016
לא פעיל 6A\2016

הקמת שירותים ציבוריים

28/06/2016
לא פעיל 6/2016

הקמת שירותים ציבוריים

09/06/2016
לא פעיל 7/2016

שדרוג רצועת החוף

09/06/2016
לא פעיל 4/2016

הפעלת מתקנים בחופי ת"א

05/04/2016
לא פעיל 03/2016/A

הארכת מועד מכרז כלי שייט

29/03/2016
לא פעיל 03/2016

מכרז לרכישת כלי שייט

10/03/2016
לא פעיל RFI-he-07032016

RFI - שוברי גלים משוקעים

07/03/2016
לא פעיל RFI-en-07032016

RFI Submerged detached Breakwaters

07/03/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 06/03/2016

06/03/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 06/03/2016

06/03/2016