Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מתקנים בחופי ת"א

הפעלת מתקנים בחופי ת"א

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2016 לאספקת, הפעלת ותחזוקת מתקני חוף בכל החופים המצויים לאורך רצועת החוף של העיר תל אביב - יפו. את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21, ת"א, עד לתאריך 21/4/2016 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.
תאריך פרסום: 05/04/2016
תאריך פקיעה: 21/04/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מתקנים בחופי ת"א
סטטוס: לא פעיל