Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  ביצוע ניטור אקולוגי ימי

ביצוע ניטור אקולוגי ימי

מכרז פומבי דו שלבי מב 5/2020 לאיתור ספק לביצוע ניטור אקולוגי ימי מתמשך
תאריך פרסום: 29/01/2020
תאריך פקיעה: 19/02/2020
סוג מודעה: מכרז
נושאים: ביצוע ניטור אקולוגי ימי
סטטוס: לא פעיל