Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה 1 יח 3 ו 7 בנמל

מבנה 1 יח 3 ו 7 בנמל

מכרז פומבי דו שלבי מס' 16/2020 להענקת זכות שימוש במבנה מס' 1 יחידות 3 ו - 7 בנמל תל אביב

תאריך פרסום: 31/05/2020
תאריך פקיעה: 07/07/2020
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה 1 יח 3 ו 7 בנמל
סטטוס: לא פעיל