Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה 27 יח' 3E בצפון נמל ת"א

מבנה 27 יח' 3E בצפון נמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס 06/2020 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת עסק לתעסוקה יצירתית במבנה 27 יחידה E3 במתחם צפון נמל תל אביב

תאריך פרסום: 13/02/2020
תאריך פקיעה: 01/04/2020
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה 27 יח' 3E בצפון נמל ת"א
סטטוס: פעיל