Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה 1 יח' 12 ביריד המזרח

מבנה 1 יח' 12 ביריד המזרח

מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2020 להענקת זכות שימוש מבנה 1 יח' 12 ביריד המזרח

תאריך פרסום: 02/06/2020
תאריך פקיעה: 07/07/2020
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה 1 יח' 12 ביריד המזרח
סטטוס: לא פעיל