Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת חדר בקרה בנמל תל אביב

הפעלת חדר בקרה בנמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס 04/2020 להפעלת חדר בקרה בנמל תל אביב

תאריך פרסום: 15/03/2020
תאריך פקיעה: 03/05/2020
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת חדר בקרה בנמל תל אביב
סטטוס: פעיל