Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  אירוע סייל תל אביב 2020

אירוע סייל תל אביב 2020

מכרז פומבי דו שלבי מס' 43/2019 לבחירת מפיק להפקת אירוע "SAIL תל אביב יפו 2020" לאורך רצועת החוף של תל אביב - יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים עד לא יאוחר מיום א' ה- 29.12.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 17/11/2019
תאריך פקיעה: 29/12/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: אירוע סייל תל אביב 2020
סטטוס: פעיל