Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שדרוג רצועת החוף

שדרוג רצועת החוף

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 7/2016 לבינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת בקטע של חוף ירושלים, בין הרחובות "הירדן" מצפון ו-"גאולה" מדרום. את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21, ת"א, עד לא מאוחר מיום ה' ה- 7/7/2016 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.
תאריך פרסום: 09/06/2016
תאריך פקיעה: 07/07/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: בינוי ושדרוג בשטח הטיילת
סטטוס: לא פעיל