Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים

טבלת פרסום מכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
פעיל 2/2020

נכס בסמטת הצורפים 1 ביפו

19/05/2020
לא פעיל למבנה 11 יח' 10 ו 11 במתחם יריד המזרח שבנמל תל אביב.

למבנה 11 יח' 10 ו 11 במתחם יריד המזרח שבנמל תל אביב.

18/05/2020
לא פעיל למבנה המצוי בחלקה 3 גוש 7403 במרינה תל אביב.

למבנה המצוי בחלקה 3 גוש 7403 במרינה תל אביב.

18/05/2020
לא פעיל הודעה מחברת אוצר מפעלי ים

הודעה בדבר הארכת הסכם עם חברת סיטי פלטון בע"מ, ח.פ. 514636729 לפי תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש"ף- 2020

14/05/2020
לא פעיל למתן זכות שימוש בקרקע למתן שירותי גפ"ם (גז בישול) בחצי האי הירקוני בתל אביב

למתן זכות שימוש בקרקע למתן שירותי גפ"ם (גז בישול) בחצי האי הירקוני בתל אביב

16/03/2020
לא פעיל מבנה 21 נמל תל אביב

מבנה 21 יחידות 12-15 בנמל תל אביב

16/03/2020
לא פעיל 04/2020

הפעלת חדר בקרה בנמל תל אביב

15/03/2020
פעיל 11/2020

נכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

08/03/2020
פעיל 12/2020

נכס ברציף העליה השניה ביפו

08/03/2020
לא פעיל 03/2020

מבנה 11 יח' 10 ו 11 בנמל ת"א

01/03/2020
לא פעיל 07/2020

מבנה 10 יח' 1 ו 2 בנמל ת"א

13/02/2020
לא פעיל 06/2020

מבנה 27 יח' 3E בצפון נמל ת"א

13/02/2020