Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  התקשרות עם ספק יחיד

התקשרות עם ספק יחיד

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת אתרים בחוף תל אביב – חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א - יפו בע"מ להתקשר עם חברת מלונות פתאל בע"מ בהיותה ספק יחיד, כמפורט להלן:
1.נושא ההתקשרות: זכות שימוש בשני צינורות מים ושלושה צוברי גז המוטמנים בשטח טיילת תל אביב (להלן: "התשתיות").
2.למיטב ידיעתה של מנהלת מחלקת הנכסים בחברת אתרים, ספק זה היחיד המסוגל להשתמש בתשתיות.
3. אדם הסבור כי הוא בעצמו או גורם אחר מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל חברת אתרים באמצעות דואר אלקטרוני: lara.g@atarim.gov.il וזאת עד ליום 17.6.19 בשעה 12:00.

תאריך פרסום: 05/06/2019
תאריך פקיעה: 17/06/2019
סוג מודעה: הודעה
נושאים: התקשרות עם ספק יחיד
סטטוס: לא פעיל