Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הפעלת בית אוכל - בוגרשוב

הפעלת בית אוכל - בוגרשוב

הפעלת בית אוכל במבנה בחוף בוגרשוב

מכרז פומבי דו שלבי להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה בחוף בוגרשוב בתל-אביב יפו

תאריך פרסום: 11/08/2016
תאריך פקיעה: 08/09/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: בית אוכל בחוף בוגרשוב
סטטוס: לא פעיל