Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  בניית רציפים בנמל יפו

בניית רציפים בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/2019 לביצוע עבודות לבניה והחלפה של רציפים 5 ו-8 במעגנת נמל יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ב' ה-15.4.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 11/03/2019
תאריך פקיעה: 15/04/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: בניה והחלפת רציפים בנמל יפו
סטטוס: לא פעיל