Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  עבודות פיתוח עד 6.5 מלש"ח

עבודות פיתוח עד 6.5 מלש"ח

איתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות מערכות תשתית, סלילה ופיתוח בהיקף עד 6.5 מלש"ח.

תאריך פרסום: 23/05/2019
תאריך פקיעה: 17/06/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: איתר קבלני מסגרת לביצוע עבודות מערכות תשתית, סלילה ופיתוח
סטטוס: לא פעיל