Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  עבודות פיתוח עד 1.5 מלש"ח

עבודות פיתוח עד 1.5 מלש"ח

מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2019 לאיתור קבלני מסגרת לביצוע עבודות מערכות תשתית סלילה ופיתוח בהיקף עד 1.5 מלש"ח

 

תאריך פרסום: 23/05/2019
תאריך פקיעה: 17/06/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: לאיתור קבלי מסגרת לביצוע עבודות מערכות תשתית סלילה ופיתוח
סטטוס: לא פעיל