Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  מבנה 20 יח' 1 ו- 4 בנמל

מבנה 20 יח' 1 ו- 4 בנמל

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 23/2019 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל ת"א.
הנכם מוזמנים בזה להציע הצעות במכרז פומבי דו שלבי להפעלה וניהול של יחידות 1 ו- 4 במבנה מס' 20 בשטח של 348 מ"ר המצוי במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב.
תאריך פרסום: 28/08/2019
תאריך פקיעה: 07/11/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלה וניהול יחידות מבנה
סטטוס: לא פעיל