Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  מבנה בכיכר קדומים ביפו

מבנה בכיכר קדומים ביפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2019 להענקת זכות שימוש במבנה בכיכר קדומים 9 ביפו העתיקה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ב' ה-18.3.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 17/02/2019
תאריך פקיעה: 18/03/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה בכיכר קדומים ביפו
סטטוס: לא פעיל